Hem

Rädda Hallandskusten

Bli medlem

 

Vi arbetar för att kustnära vindkraftsprojekt skall bli allsidigt belysta, för allmänheten och i Miljödomstolen.

 

Vårt arbete är ideellt och oavlönat men föreningen behöver ändå pengar för att kunna bekosta utredningar, annonsering, trycksaker, informationskampanjer mm.

 

Medlemskap

Du kan stödja denna verksamhet genom att bli medlem i föreningen Rädda Hallandskusten.

Medlemsavgiften (årsavgift) är 100 kr/år för enskild medlem resp. 250 kr/år för hel familj.

 

Vill du bli medlem betalar du till:

Rädda Hallandskusten, plusgiro 42 13 67-4.

Bifoga följande uppgifter:

- Namn

- Adress

- Telefonnummer

- E-postadress

 

OBS! Vid familjemedlemskap, glöm inte att ange alla familjemedlemmars namn och adresser.

 

Bidrag

Skulle du av någon anledning välja att inte bli medlem kan du ändå stödja vårt arbete genom inbetalning av ett ekonomiskt bidrag på valfritt belopp.

 

Vill du lämna ett bidrag, utan att bli medlem, skickar du in valfritt belopp till ovanstående plusgirokonto, anonymt

eller med angivande av namn och adress.

MStötta vår kamp och bli medlem

 

 

28 april 2016

 

Vi ger inte upp!

 

Högsta domstolens vägran att ge prövningstillstånd av den olycksaliga domen i Mark- och Miljööverdomstolen var en svårt bakslag för vår kamp. Vi har dock beslutat fortsätta kampen. Då det svenska rätttsystem är uttömt så vänder vi oss till EU-kommissionen. Vi har konstaterat en rad anmärkningsvärda brister i den aktuella domen. Läs mer här i vårt medlemsbrev. Engagera Dig och dina vänner i den fortsatta kampen för en oförstörd kust!